WELCOME! |  مرحباً | ANAADHUFU!  


 

SHEIKH ANWAR YUSUF NEW BOOK

 

SPECIAL 1

SHEIKH ANWAR YUSUF FI SHEIKH

SPECIAL 2

SHEIKH ANWAR YUSUF FI SHEIKH

SPECIAL 3

SHEIKH ANWAR YUSUF MAKHTAB

SPECIAL PICTURE 1

SHEIKH ANWAR YUSUF

SPECIAL PICTURE 2

SHEIKH ANWAR YUSUF 

SPECIAL PICTURE 3

SHEIKH ANWAR YUSUF  MARII UUMMATA WAJJIIN

 

 

Ayat Al-Kursi, regarded to be the most powerful verse in the Quran, has been allocated many benefits, including but not limited to: Reciting Ayat Al-Kursi as part of our adhkar (supplications) that follow the daily obligatory prayer is said to guarantee protection from the wrath of the Jinn (evil entities). 

 

KABAJAA FI JAALALTI GUDDAAN HAWAASA KEETIIF AARSAA BARBAACHISU KAFFALUUDHA.

 

 

[SHEIKH ANWAR FI SHEIKH]

JAALALA OBBOLUMMAA BAAY'ISAA

[SHEIKH ANWAR]

LAPHEE WALIIF MARARFATU HAA QABAANNU

[CERTIFICATE - SHEIKH ANWAR]

RISALA INTERNATIONAL

 

 

 

 

         GAAFADHU! DHALOONNI GAAFATU WAA BARATA.